loading icon

BLOG

Blog Apoteke.me objavljuje stručne tekstove: Klasičnih/ farmaceutskih apoteka; Prirodnih/ biljnih apoteka i Drogerija na teritoriji Crne Gore. Pored stručnih tekstova, koji čine jednu od dvije glavne sekcije bloga, u drugoj sekciji nudi sve servisne informacije i obavještenja u vezi sa radom i funkcionisanjem apoteka i drogerija, razne novitete i ostale opšte informacije.


baner image

Iskustvo grant šeme

13/08/2020

Poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom može ostvariti pravo kod Zavoda - Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom na veći broj različitih subvencija koje mogu biti značajna podrška kako uključivanju lica sa invaliditetom tako i samom preduzeću.

 

Apoteka Holos je u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje u procesu realizacije projekta koji se odnosi na osposobljavanje lica sa invaliditetom za rad na prvoj online apoteci u Crnoj Gori. Online apoteka omogućava diskretnu i sigurnu kupovinu, uz brzu isporuku (na teritoriji Podgorice za najviše 2 sata, a na teritoriji Crne Gore po sistemu danas za sjutra). Dodatno, na online chat-u možete dobiti savjet farmaceuta.  

Projekat je uspješno završen, a PZU Holos i partneri Vam prenose iskustvo:

”U Crnoj Gori se sve više promoviše i razvija novi odnos prema licima sa invaliditetom. Takodje, i evropske integracije utiču da se snažnije promovišu ljudska prava lica sa invaliditetom i preduzimaju odlučne mjere da se svim licima omogući ravnopravnost u svim oblastima života.  

Zapošljavanje je jedan od važnih načina borbe protiv socijalne izolacije  

Zakonom je uvedena primjena kvotnog sistema, prema kojem je: Poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih, dužan da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom, a poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih, najmanje 5% lica sa invaliditetom, u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Lice sa invaliditetom podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju birou rada Zavoda, prema mjestu prijavljivanja na evidenciju nezaposlenih, odnosno prema mjestu rada.

Poslodavac koji nije zaposlio lice sa invaliditetom, tj. ispunio obavezu kvotnog sistema, dužan je da, za svako lice koje nije zaposlio, prilikom mjesečne isplate zarada i naknada zarada zaposlenih, uplati poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, medjutim benefiti zapošljavanja su znatno veći.

Poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom može ostvariti pravo na subvencije kod Zavoda - Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. medju kojima spadaju:

• Subvencije zarade lica sa invaliditetom:

- 75 % od isplaćene bruto zarade za cijeli period zaposlenosti, za poslodavca koji zaposli lice sa najmanje 50% invaliditeta;

- za poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom manjim od 50%, subvencija iznosi: u prvoj godini 75%, u drugoj 60 %, u trećoj i svakoj narednoj godini 50% od isplaćene bruto zarade.

• Bespovratna sredstva za prilagodjavanje radnog mjesta i uslova rada za lica sa invaliditetom (100 % od opravdanih troškova, u skladu sa Zakonom o državnoj pomoći);

• Kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za lica sa invaliditetom.”

Još jednom PZU Holos, IDFaktor i ND Vijesti se zahvaljuju Zavodu za zapošljavanje Crne Gore na fantastičnom odnosu u sprovodjenju i podršci projekta.

Projekat je sufinansiran od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

 

Izvor: Vijesti.me