Hormoni

10. December, 2019  •  Poliklinika i laboratorija Diagnostica 2
hormoni

Hormoni su biomolekuli koji se normalno stvaraju u organizmu u odredjenoj količini, koja je specifična, kako za svaki od njih, tako u nekim slučajevima i vezano za pol, dob ili odredjeno stanje. Svrha im je regulacija različitih procesa u organizmu. Odredjivanje nivoa (količine, koncentracije) hormona vrši se u uzorku seruma.

 

 

Izvor: Poliklinika i laboratorija Diagnostica - Podgorica