Sedimentacija krvnih ćelija

10. December, 2019  •  Poliklinika i laboratorija Diagnostica 2
sedimentacija-krvnih-celija

Sedimentacija krvnih ćelija predstavlja brzinu taloženja krvnih ćelija u uzanoj cjevčici, nakon uzimanja uzorka krvi, u odredjenom vremenskom periodu. Obično se odredjuje na jedan, odnosno dva sata. Kao uzorak se koristi puna krv.

 

 

Izvor: Poliklinika i laboratorija Diagnostica - Podgorica