Tok realizacije projekta "Inovativno do lijeka - Holos online apoteka"

21. August, 2020  •  Apoteke Holos
tok-realizacije-projekta-inovativno-do-lijeka-holos-online-apoteka

U intervju sa Milošem Krivokapićem konstatovano je da poslovna klima, kreirana od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, podstiče zapošljavanje OSI sa višestrukim benefitima za poslodavce, daju i dodatan zamajac crnogorskoj privredi.

 

Apoteka Holos je u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje u procesu realizacije projekta koji se odnosi na osposobljavanje lica sa invaliditetom za rad na prvoj online apoteci u Crnoj Gori. Online apoteka omogućava diskretnu i sigurnu kupovinu, uz brzu isporuku (na teritoriji Podgorice za najviše 2 sata, a na teritoriji Crne Gore po sistemu danas za sjutra). Dodatno, na online chat-u možete dobiti savjet farmaceuta.  

Sam koncept projekta je osmišljen da podrži i podstakne učesnike program tj. njih sedmoro, ne samo u njihovom zaposlenju i ne samo u razvoju poslovnih vještina, već i u samoj njihovoj podršci. Program ima prije svega širinu i prvi je program ovakvog tipa, gdje smo mi, Holos, zajedno sa našim partnerima osmislili program razvoja, neophodnih, potrebnih vještina koji će dalje razvijati zaposlene.

Nakon završene obuke i dodjele sertifikata svim učesnicima, počela je selekcija kandidata i njihovo zaposlenje. Svih 7 kandidata su dobili mogućnost zaposlenja od čega se 4 kandidata odlučilo za nastavak rada na online apoteci. Tokom obuke, kao i tokom rada, radjen je dokumentarni film.

Povodom projekta, za Vijesti, intervju je dao Miloš Krivokapić, koordinator obuke:

"Pozivom nosioca da učestvujem i budem koordinator obuka na ovom projektu bio sam počastvovan. Projekat ima apsolutni filantropski pristup prema cjelokupnoj crnogorskoj zajednici. Sa jasnim ciljevima:

  • povećanje socijalne inkluzije i životnog standarda osoba sa invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori, kroz promociju i podršku prava na rad ovih lica.
  • povećanje nivoa uključenosti OSI na tržište rada kroz otvaranje novih radnih mjesta i osposobljavanja za rad, uz podizanje nivoa svijesti javnosti o pravima i mogućnostima OSI sa posebnim fokusom na poslodavce.

Obuka je sadržala kombinaciju teorijskog i praktičnog rada, a kandidati su se upoznali sa osnovama rada na web-portalima, online marketingu (Google adds, socijalne mreže i sl.), rada na smart telefonima, produkcijom online sadržaja, upravljanje biznis portfolijima i sličnim temama, a sve kako bi stekli znanja i vještine za obavljanje redovnih zadataka kod poslodavca.

U razgovoru sa nosiocima projekta, mogu konstatovati da poslovna klima, kreirana od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, podstiče zapošljavanje OSI sa višestrukim benefitima za poslodavce, daju i dodatan zamajac crnogorskoj privredi".

Miloš Krivokapić je saradnik u nastavi Medicinskog fakulteta Crne Gore, učesnik u projektima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) kao i kreator različitih softverskih rješenja.

 

Izvor: Vijesti.me