Besplatna sredstva za dezinfekciju

18. August, 2020  •  Apoteke Holos
besplatna-sredstva-za-dezinfekciju

Kako bi smanjili širenje virusa, preostale količine STERILIZATOR-a možete poručiti preko online apoteke www.holos.me.

 

Predstavnici Aqua Biance, firme PrintHouse, zanatske pivare "Montenegro Brewing Co”, Vijesti i APOTEKA “Holos" i online apoteke “Holos“ su do 14.04. podijelili 5.000 flaša dezinfekcionog rastovora STERILIZATOR.

"STERILIZATOR" je proizvod koji pakuju "Montenegro Brewing Co" i fabrika vode "Aqua Bianca", a besplatno ga distribuiraju "Holos" apoteke, a sve uz pomoć štamparije "PrintHouse" i medijske kuće "Vijesti". 

Sastav rastvora je persirćetna, sirćetna i sumporna kiselina, kao i aktivni kiseonik, a ovaj rastvor preporučen je od svih relevantnih subjekata za borbu protiv virusa COVID19. STERILIZATOR se koristi za podne i radne površine, sudove, opremu, materijale, ambalažu, dezinfekciju vazduha, hrane ali i površine kože.

Rastvor je probitno podijeljen najugoroženijima, zahvaljujući Crvenom Krstu, a zatim preko apoteka Holos distriburian je i do svih drugih gradjana Crne Gore.

Kako bi smanjili širenje virusa, preostale količine STERILIZATOR-a možete poručiti preko online apoteke www.holos.me.

 

Izvor: Vijesti.me