Nadljudske sposobnosti učesnika

13. August, 2020  •  Apoteke Holos
nadljudske-sposobnosti-ucesnika

U intervjuu sa Milošem Krivokapićem konstatovano je da najveći benefit od projekta za nosioca nijesu sredstva koja su dobijena od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, već prilika da se iskusi rad sa OSI, koji pokazuju znatno veći stepen odgovornosti i posvećenosti prema radnim zadacima, a sve uz izrazite subvencije zarada od strane države. Dugoročno posmatrano ovakve povlastice uz pruženi kvalitet rada OSI, doprinose izrazitom povećanju konkurentnosti preduzeća na tržištu.

 

Apoteka Holos je u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje u procesu realizacije projekta koji se odnosi na osposobljavanje lica sa invaliditetom za rad na prvoj online apoteci u Crnoj Gori. 

Online apoteka omogućava diskretnu i sigurnu kupovinu, uz brzu isporuku (na teritoriji Podgorice za najviše 2 sata, a na teritoriji Crne Gore po sistemu danas za sjutra). Dodatno, na online chat-u možete dobiti savjet farmaceuta.

Kako se bliži kraj projektnih aktivnosti i počinje sagledavati uradjeno, može se konstatovati da su ostvareni benefiti za lica koja su bila uključena u projektu i to:

  • Osposobljenost za rad, kako na online apoteci, tako i na drugim internet platformama.    
  • Mogućnost svim kandidatima koji su prošli obuku da nadju posao u online marketingu i web-portalima, a za kojima vlada velika potražnja.  
  • Od 7 kandidata, 3 učesnika će dobiti dugoročno zaposlenje u Holos online apoteci.  
  • Socijalna inkluzija OSI kroz rad sa drugim kolegama.  

Holos kao nosilac projekta, ali i ostali učesnici: ND Vijesti, kao i ID Faktor mogu se pohvaliti, ostvarenim benefitima od projekta:

  • Prikažu se kao društveno odgovorna preduzeća koja učestvuju u povećanju socijalne inkluzije i životnog standarda osoba sa invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori, kroz promociju i podršku prava na rad ovih lica, kao i u smanjenju stigme, predrasuda i diskriminacije prema OSI.  
  • Dobijanjem visokoposvećenih zaposlenih, spremnih da stiču nova znanja sa značajnim stepenom samomotivacije.  
  • Dobijanjem bespovratnih sredstva za prilagodjavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica.  
  • Kontinuiranom promocijom dobiju povećanje nivoa prepoznatljivosti brenda.  

Povodom ocjenjivanja zadovoljstva poslodavca, intervju je dao Miloš Krivokapić, koordinator obuke:

Učestvovanje na projektu nam je ukazalo na veliki radni potencijal OSI. 

Njihova posvećenost radu, kao i brzina sticanja znanja velikim uloženim trudom donosi brze rezultate u uključivanju u procese rada.  

Najveći benefit od projekta za nosioca nije sredstva koja je dobio od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, već prilika da iskusi rad sa OSI, koji pokazuju znatno veći stepen odgovornosti i posvećenosti prema radnim zadacima a sve uz izrazite subvencije zarada od strane države. Dugoročno posmatrano, ovakve povlastice uz pruženi kvalitet rada OSI, doprinose izrazitom povećanju konkurentnosti preduzeća na tržištu.  

 

Izvor: Vijesti.me