Uzorkovanje krvi

10. December, 2019  •  Poliklinika i laboratorija Diagnostica 2
uzorkovanje-krvi

Uzorkovanje krvi vrši se venepunkcijom (ubadanjem igle za uzorkovanje u venu, ili u arteriju), ili ubadanjem posebnog instrumenta (pribora) - lancete, kroz kožu, obično jagodice prsta ili resice uha. Uzorak dobijen na jedan od ovih načina, može se koristiti za pretrage, kod kojih se analiza radi na kompletnom uzorku pune krvi (krvne ćelije i tečni dio), ili se nakon uzorkovanja vrši odvajanje ćelijskih elemenata od tečnog dijela (krvnog seruma ili krvne plazme).

 

Pravilna priprema pacijenta za uzorkovanje krvi podrazumijeva uzimanje uzorka na odgovarajući način i u odgovarajuće vrijeme.

Uzorak krvi za neke pretrage npr. odredjivanje krvne slike, sedimentacije, ispitivanje koncetracije nekih hormona i tumor markera može se uzeti u bilo koje vrijeme, bez posebne pripreme. Za neke druge pretrage, osoba od koje se uzima uzorak ne smije prethodno da konzumira hranu odredjeni vremenski period (zavisno od vrste pretrage), odnosno, osoba treba da bude praznog stomaka. U tom slučaju, uzorak je najbolje uzeti ujutru izmedju 8-10h, a 12 sati nakon poslednjeg obroka.

Kod nekih pretraga, potrebno je da se uzorak uzima odredjenom dinamikom, u odredjeno doba dana (npr. odredjivanje nekih parametara kod šećerne bolesti) ili period uzorkovanja zavisi od odredjenog vremenskog perioda (npr. kod odredjivanja koncentracije polnih hormona).

Pored pravilne pripreme pacijenta, važni su i podaci o starosnoj dobi, vremenu uzimanja uzorka (cirkadijalni ritam), fazi ciklusa ili nedjelji trudnoće, postojećim oboljenjima, uzimanju nekog lijeka…

Hematološke i biohemijske analize se izvode standardnim metodama na analizatorima renomiranih svjetskih proizvodjača, koji imaju visok stepen pouzdanosti i automatizovanosti čitavog procesa, tako da se rezultati dobijaju u toku istog dana.

 

Izvor: Poliklinika i laboratorija Diagnostica - Podgorica