Uzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrage

10. December, 2019  •  Poliklinika i laboratorija Diagnostica 2
uzorkovanje-urina-za-biohemijsko-citoloske-pretrage

Uzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrage obavlja se na način da osoba koja daje uzorak, mokri (urinira) u odgovarajuću posudu (čašu), koja ne mora da bude sterilna, ali treba da bude hemijski čista, bez prisustva različitih hemikalija, tragova sredstava za čišćenje, površinski aktivnih materija ili drugih materija koje bi mogle uticati na rezultate pretraga. Količina potrebna za analize je 50-100ml. Uzorak bi trebalo što prije dostaviti u laboratoriju (poželjno je da vrijeme od uzorkovanja do dostavljanja u laboratoriju ne bude duže od jedan sat).

 

 

Izvor: Poliklinika i laboratorija Diagnostica - Podgorica