Za sve ima posla (Projekat apoteka Holos, Vijesti i IDFaktor-a)

12. August, 2020  •  Apoteke Holos
za-sve-ima-posla-projekat-apoteka-holos-vijesti-i-idfaktor-a

Projekat ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i životnog standarda osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, kroz promociju i podršku prava na rad ovih lica, što podrazumijeva otvaranje novih radnih mjesta i osposobljavanje za rad u online apoteci lica sa invaliditetom.

 

Apoteke Holos sa partnerima 'Vijesti' i 'IDFaktor' su pokrenule projekat "Inovativno do lijeka - Holos online apoteka", sufinansiran od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Predloženim projektom planira se ne samo osposobljavanje odredjenog broja zainteresovanih osoba sa invaliditetom (OSI), i zapošljavanje većeg broja obučenih kandidata, već je veliki akcenat projekta stavljen na promociju prava na rad osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, garantovanih Konvencijom o pravima OSI, ratifikovanom od strane države Crne Gore.

Kandidati koji budu odabrani za učestvovanje na projektu, steći će znanja i vještine iz oblasti rada na web-portalima, online marketingu (Google ads, socijalne mreže i sl.), radu na smart telefonima, produkcijom online sadržaja, upravljanjem biznis portfolijima i sličnim temama. Obuku će voditi iskusni treneri, a svi kandidati će dobiti sertifikat o pohadjanoj obuci.

Pored obuke, svi koji dobiju dalje zaposlenje u apoteci Holos, imaće i mentorsku podršku tokom rada na polju komunikacije sa klijentima i online marketinga. Takodje, treba napomenuti i to da novostečena znanja svih kandidata prate svjetske trendove, kada je u pitanju moderno poslovanje, te omogućavaju svim kanidatima koji prodju obuku da eventualno nadju adekvatno zaposlenje i kod drugih poslodavaca, ukoliko ne budu svi trajno zaposleni kod aplikanata.

Za sve vrijeme trajanja obuke, kandidatima je obezbijedjena novčana nadoknada.

Prijava se vrši popunavanjem upitnika.

 

Izvor: Vijesti.me